Filipino 7

Filipino 7 Modyul 11: Proyektong Panturismo

Filipino 7 Modyul 12: Pangwakas na Gawain: Proyektong Panturismo-Halimbawa ng Napanood na Video Clip at Patalastas

Filipino 7 Modyul 13: Pagsagawa Ng Isang Makatotohanan At Mapanghikayat Na Proyektong Panturismo

Filipino 7 Modyul 1: Kuwentong - Bayan: Ang Munting Ibon

Filipino 7 Modyul 2: Kuwentong - Bayan: Mga Pahayag Sa Pagbibigay Ng Mga Patunay

Filipino 7 Modyul 3: Pabula: Ang Hatol Ng Kuneho

Filipino 7 Modyul 4: Epiko: Indarapatra at Sulayman

Filipino 7 Modyul 5: Pagsusuri ng Isang Dokyu - Film

Filipino 7 Modyul 6: Ang Alamat Ng Mindanao

Filipino 7 Modyul 7: Mga Pahayag na Retorikal