Filipino 7

Filipino 7 Ikaapat na Markahan Modyul 6 IBONG ADARNA: Maghintay, Magpakailanman hanggang sa Ang Ikalawang Pagsubok

Filipino 7 Ikaapat na Markahan Modyul 7 IBONG ADARNA: Ang Higit Pangpagsubok na Kinaharap ni Don Juan sa Reyno de los Cristales

Filipino 7 Ikaapat na Markahan Modyul 8 IBONG ADARNA (Ang Pagtatapos)

Filipino 7 Ikaapat na Markahan – Modyul 1 KALIGIRANG KASAYSAYAN NG IBONG ADARNA

Filipino 7 Ikaapat na Markahan – Modyul 2 IBONG ADARNA: PANAWAGAN NG MAY AKDA (SAKNONG 1 – 170)

Filipino 7 Ikaapat na Markahan – Modyul 3 IBONG ADARNA: SAKNONG 117 - 336

Filipino 7 Ikaapat na Markahan – Modyul 4 Ibong Adarna: Pag-awit ng Ibong Adarna (Saknong 330 – 570)

Filipino 7 Ikaapat na Markahan – Modyul 5 IBONG ADARNA: SAKNONG 567-831

Filipino 7 Filipino Module

Filipino 7 Modyul 10: Pagsusuri ng Mga Datos sa Pananaliksik sa Isang Proyektong Panturismo