4th Quarter

Filipino 7 Ikaapat na Markahan Modyul 8 IBONG ADARNA (Ang Pagtatapos)

Filipino 7 Ikaapat na Markahan – Modyul 1 KALIGIRANG KASAYSAYAN NG IBONG ADARNA

Filipino 7 Ikaapat na Markahan – Modyul 2 IBONG ADARNA: PANAWAGAN NG MAY AKDA (SAKNONG 1 – 170)

Filipino 7 Ikaapat na Markahan – Modyul 3 IBONG ADARNA: SAKNONG 117 - 336

Filipino 7 Ikaapat na Markahan – Modyul 4 Ibong Adarna: Pag-awit ng Ibong Adarna (Saknong 330 – 570)

Filipino 7 Ikaapat na Markahan – Modyul 5 IBONG ADARNA: SAKNONG 567-831

HEALTH Quarter 4 – Module: 4a Nature of Non-Communicable Diseases (NCDs)

HEALTH Quarter 4 – Module: 4b Ways to Prevent and Control Non-Communicable Diseases

LOCATING PLACES USING COORDINATE SYSTEM for Science Grade 7 Quarter 4/Week 1

MATHEMATICS Quarter 4 – Module 1 Problem Solving Involving Statistics