4th Quarter

EARTH’S NATURAL RESOURCES for Science Grade 7 Quarter 4 / Week 2

ECLIPSES for Science Grade 7 Quarter 4 / Week 6

Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat Markahan – Modyul: 12.b Ang Pahayag ng Personal na Layunin sa Buhay o Personal Mission Statement (Linggo:Ikalawa)

Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 12.a: Ang Kahalagahan ng Mabuting Pagpapasya sa Uri ng Buhay (Linggo: Una)

English Quarter 4 – Module 3: Determining the Worth of Ideas Mentioned in Text Listened to

English Quarter 4 – Module 6: Literature as a Tool to Assert One’s Unique Identity and to Better Understand Other People

English Quarter 4 – Module 7: Compose an Informative Essay

ENGLISH Quarter 4-Module 5 Types of Literary Conflicts and their Non-Violent Solutions

Filipino 7 Ikaapat na Markahan Modyul 6 IBONG ADARNA: Maghintay, Magpakailanman hanggang sa Ang Ikalawang Pagsubok

Filipino 7 Ikaapat na Markahan Modyul 7 IBONG ADARNA: Ang Higit Pangpagsubok na Kinaharap ni Don Juan sa Reyno de los Cristales